Unia Europecjska

KRÓTKI OPIS PROJEKTUNa terenie ciepłowni ZEC w Dzierżoniowie przy ulicy Złotej 11, w miejscu po starych, nieczynnych kotłach węglowych, zostanie wybudowana nowoczesna instalacja wytwarzająca jednocześnie energię cieplną i elektryczną tzw. źródło kogeneracyjne. Kocioł na olej termalny będzie opalany biomasą. Wytworzone ciepło będzie napędzać turbinę a sprzężony z nią generator wyprodukuje prąd elektryczny na potrzeby ciepłowni i do sieci energetycznej. Ciepło odpadowe z turbiny będzie wykorzystywane do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Głównymi celami projektu są zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na poprawę stanu środowiska w regionie.
Projekt jest innowacyjnym rozwiązaniem, dotąd nie występującym w regionie dolnośląskim.

Wartość projektu: 28.650.000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 20.445.761 zł


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
elektroniczny system zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Tytuł projektu:
"Modernizacja i rozbudowa przez ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. miejskiej sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie, umożliwiającej podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej."

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej, która wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie Dzierżoniowa.

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa przez ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. miejskiej sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie, w celu podłączenia nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu będą w pierwszej kolejności nowopodłączeni odbiorcy. Rozbudowana sieć pozwoli w przyszłości na podłączenie kolejnych użytkowników, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie wykorzystania indywidualnych źródeł ciepła. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie Dzierżoniowa i okolic.

- wartość Projektu 1 500 000 zł
- wkład Funduszy Europejskich 782 100 zł